Psycholog | Michal Kříž

Moje Cesta

Vždy jsem věřil své intuici a měl štěstí potkávat v životě zajímavé a inspirativní lidi. Nebál jsem se přijímat výzvy, ale měl zároveň zdravou pokoru. Snažil jsem se stále posouvat dopředu ve svém profesním i osobním životě. Práce psychologa mě velice těší a baví.

Rád pracuji s lidmi a cítím respekt ke každému klientovi. Dlouhodobě se zajímám o psychologii přežití, lidské odolnosti a zvládání krizových situací. Jsem rovněž instruktor přežití. Baví mne hledat cesty k překonávání překážek a motivovat k tomu ostatní.

Během jedné mise

Můj životní příběh, který je spojený s cestou k psychologii, začal v roce 1999, kdy jsem podepsal kontrakt s armádou a odjel na zahraniční misi SFOR do bývalé Jugoslávii. Bylo mi 29 let.

Sloužil jsem na řadové funkci jako střelec z granátometu. Naší prací bylo patrolování v přidělené oblasti. Pamatuji si, jako by to bylo dnes, na zdánlivě rutinní událost, která zásadně ovlivnila můj další život. Naše patrola přijela k domu, který jako většina ostatních byl zničen protitankovou minou. V ruinách domu žili manželé, dva staříčci, které jsme navštívili. Přivítali nás ve svém zničeném domě a pohostili čajem. V jejich očích jsem viděl vzájemnou úctu, lásku a vděčnost, že mají stále hodnotu jako lidské bytosti.

V tento okamžik jsem si uvědomil, jak je důležitá vzájemná pomoc a zájem o osud druhých. Jelikož mne vždy zajímalo lidské chování a jednání byl můj osud s psychologií zpečetěn. Začal jsem studovat obor psychologie na Universitě Palackého v Olomouci a započal tím svou cestu psychologií.

Kvalifikace | Kurzy | školení

Univerzita Palackého v Olomouci

Jednooborová psychologie, Magistr.

Univerzita Karlova Praha

Doktor filosofie (PhDr.)

Akreditovaný mediátor

2021

Individuální schematerapie

2020 - 2021

Akreditovaný kouč pro pracovní činnost Kouč

2019

Zvládání agrese

2018

Práce s tělem v krizové intervenci

2018

Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem se sebevražednými tendencemi

2017

Military Psychosocial Incident Management Course

2016

Základní kurz v Rorschachově metodě

2014 - 2016

Základy adiktologického poradenství

2015

Kognitivně behaviorální terapie

2010 - 2014

Pokračovací kurz hypnózy

2012

Metody hypnoterapie

2011

Základní krizová intervence

2011

Jsem členem profesních organizací Česká společnost KBT a Česká asociace pro psychoterapii.

Dotaz na termín

Individuální terapie

Pošlete mi zprávu a já se Vám ozvu. Michal