metoda

Individuální

terapie

 

 

 

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

Je psychoterapie, která kombinuje dva původně samostatné směry v jeden. Tím vznikl velice efektivní terapeutický směr pracující na předpokladu, že myšlení a chování jsou vzájemně spojené nádoby a ovlivňováním jedné složky se dá měnit ta druhá a obráceně. Můžeme si to ukázat na příkladu, kdy dysfunkční chování, například odmítnu mluvit před více lidmi na semináři, negativně ovlivní naše sebehodnocení. Ale pokud minimalizuji obavy a před publikum vystoupím, tak to pozitivně ovlivní i mé sebevědomí vystoupit i příště.  Posiluji klientovo odhodlání dojít k cíli, který si sám určí. Proto se dohodneme na jednotlivých krocích, které klient provádí mezi sezeními, aby byla terapie kontinuální.

Terapii vždy přizpůsobuji potřebám a problémům klienta a jsme si v terapii vzájemně rovnocenní

K velkým pozitivům KBT patří

Relativně krátkodobá terapie, dílčí výsledky vidí klient v řádech týdnů

Přesné zacílení na konkrétní problém

Terapie „tady a teď“

Relativně krátkodobá terapie, dílčí výsledky vidí klient v řádech týdnů

Přesné zacílení na konkrétní problém

Terapie „tady a teď“

Stanovení konkrétních a dosažitelných cílů

Široká škála efektivních technik, které klient dostává na zvládání problémových situací

Od začátku posilování kompetencí klienta a jeho soběstačnosti

Stanovení konkrétních a dosažitelných cílů

Široká škála efektivních technik, které klient dostává na zvládání problémových situací

Od začátku posilování kompetencí klienta a jeho soběstačnosti

V terapii se specializuji a zaměřuji především na tyto problémy

Úzkosti a panické stavy doprovázené nepříjemnými tělesnými projevy (bušení srdce, tlak na hrudi, motání hlavy) spojené s pocity ztráty kontroly

Nízké sebevědomí

Sociální fóbie a úzkost,

Úzkosti a panické stavy doprovázené nepříjemnými tělesnými projevy (bušení srdce, tlak na hrudi, motání hlavy) spojené s pocity ztráty kontroly

Nízké sebevědomí

Sociální fóbie a úzkost,

OCD (nutkavá kontrola s opakovanými rituály)

Trauma a posttraumatická porucha

Závislosti látkové a nelátkové,

OCD (nutkavá kontrola s opakovanými rituály)

Trauma a posttraumatická porucha

Závislosti látkové a nelátkové,

Strachy z uzavřených prostor, dopravních prostředků

Poruchy přijmu potravy

Strachy a obavy

Strachy z uzavřených prostor, dopravních prostředků

Poruchy přijmu potravy

Strachy a obavy

metoda

Schematerapie

 

 

 

Navazuje na KBT, jelikož propojuje kognitivní, behaviorální a prožitkové techniky. Je to psychoterapeutický směr, jenž předpokládá, že psychické potíže mají původ v dětství a dospívání. Tyto potíže jsou důsledkem nenaplnění základních universálních dětských emočních potřeb.

metoda

Hypnoterapie

 

 

 

Je léčebná metoda, která pracuje se změněným stavem vědomí klienta, kdy je zesílená vnímavost a prožívání. Za použití sugesce dochází u klienta k dosažení výsledku změny. Tuto velice účinnou metodu jsem získal na akreditovaném výcviku u nestora české hypnoterapie profesora PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc. Hypnoterapii používám zásadně léčebně a mám zkušenosti, že může klientovi velice pomoci. V prohlubování znalostí hypnoterapie jsem dále pokračoval u profesora Kratochvíla v dalším pokročilém zdokonalovacím výcviku. Hypnoterapií se dá léčit až 80 oblastí problémů. Úspěšně ji používám u klientů s problémem závislostí, především nikotinismu, přejídání, nočních děsů, traumat a dalších.

Dotaz na termín

Individuální terapie

Pošlete mi zprávu a já se Vám ozvu. Michal

Dotaz na termín

Schematerapie

Pošlete mi zprávu a já se Vám ozvu. Michal

Dotaz na termín

Hypnoterapie

Pošlete mi zprávu a já se Vám ozvu. Michal