metoda

mediace

Své znalosti a dovednosti jsem obohatil také o velice efektivní metodu mediace. Akreditovaný výcvik jsem získal u jedné z nejlepších mediátorek u nás paní Ing. Kateřiny Bělkové.

Mediace je obor, který se věnuje řešení konfliktu mezi dvěma stranami. Mediátor provází procesem mediace a je zcela neutrální. Pomáhá stranám v konfliktu vést spor k vzájemně přijatelnému řešení nebo nejlépe k vzájemné dohodě, na které se obě strany shodnou.

Mediace má několik výhod

Strany mají pod kontrolou výsledek a podílí se na něm. Je výrazně levnější a rychlejší než soudní spor. Vyřčená fakta zůstávají pouze mezi účastníky mediace a chrání tak jejich soukromí. Pomůže k pochopení druhé strany a utváří prostor pro budoucí spolupráci. Pomáhá s otevřením emocí, které jinak ovlivňují  a kontaminují vzájemnou komunikaci plnou nedorozumnění.

Základními pilíři mediace jsou

Dobrovolnost
Mlčenlivost
Důvěrnost
Nestrannost
Neutralita
Vyváženost

Dotaz na termín

Mediace

Pošlete mi zprávu a já se Vám ozvu. Michal

Dotaz na termín

Individuální terapie

Pošlete mi zprávu a já se Vám ozvu. Michal